Servis oko patenta vrednosti

Tehnološki Scouting

DIP stvara dodatnu vrednost Vašem preduzeću kroz integraciju tehnologija koje su razvijene u potpunosti ili delimično van kuće. Tehnologije dolaze s jedne strane sa univerziteta a sa druge od drugih kompanija koji ih razvijaju i koriste.
Ova usluga je interesantna za jedan deo preduzeća koja se pripremaju za budućnost neophodna je kao polazna osnova za razvoj novih proizvoda. Mi Vam nudimo sve predloge zasnovane na učinku.
Sarađujemo i sa preduzećima koja žele da otvore svoj portfolio tehnologija i žele da generišu prihode putem licenciranja (Crosslicening).