Servis oko patenta vrednosti

Evropska saradnja

Evropa 2020 - Strategija za pametan, održiv i inkluzivni razvoj

„…Da bismo obezbedili i održali razvoj i u budućnosti, mi već moramo da mislimo dalje od kratkih rokova . Evropa mora da se vrati na pravi kurs. A onda na tom kursu mora i da ostane. To je cilj Evrope 2020. Radi se o većem broju radnih mesta i boljem kvalitetu života. Ona pokazuje kako Evropa ima kapaciteta da stvori pametan, održiv i inkluzivan razvoj, da nađe način da kreira nova radna mesta i da ponudi osećaj pravac razvoja našem društvu….

José Manuel BARROSO
europa.eu/press_room/pdf/complet_en_barroso___007_-_europe_2020_-_en_version.pdf

Strategija Evropa 2020 predlaže tri međusobno povezana prioriteta:

  • Pametni rast: razvoj privrede zasnovane na znanju i inovativnosti
  • Održiv rast: promocija ekološke, konkurentne i za resurse efikasne privrede
  • Inkluzivni razvoj: razvoj socijalne i teritorijalne kohezije podsticanjem privrede ka visokim stepenom zaposlenosti


Naš cilj je da u radu sa Vama učestvujemo paralelno i u evropskim razvoju. Veliki deo naših kapaciteta koristimo da bismo:

  • Vam pružili informacije iz EU
  • pronašli evropske partnere
  • pronašli za Vas odgovarajuće programe Evropske Unije
  • omogućili Vašem preduzeću da učestvuje u konsultativnim procesima EU i brojnim seminarima